Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 9 (Nov 1990) front cover
Svenska hemdatornytt red logo
Previous issue Volume 1990 No 9      November 1990       Next issue
Contents from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 9 (Nov 1990) Reviews from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 9 (Nov 1990) Previews from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 9 (Nov 1990) Cheats from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 9 (Nov 1990) Other stuff from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 9 (Nov 1990) Coverdisks from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 9 (Nov 1990) Advertisements from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 9 (Nov 1990)

Pages 64 Price 19.90 SEK
Contents Pages 3
Game Reviews 8 Average 78 %
All Reviews 8 Average 78 %
Cover Story Tillverkningen läggs ner av: Spectrum Plus 3
Hur man skriver egna spel: Idéer - hur man får dem
Amiga
Programmera demos - Ny seriestart
Test: Ultradesign 1.1
Desktop Video. Vad du behöver för att texta och redigera egna videofilmer
Userport() - Frågor och svar
Atari ST
Atari-NJOS
Tester: 1st Basic, Hyperdraw, Mega Paint II,Script
STOS-spalten
Commodore 64
Frågor & Svar
Månadens lisgning: "Diagonalscroll"
Gör dina egna tecken
Månadens PD-disk
Skaffa dig full kontroll över 64:ans VIC-chip
PC MSX Spectrum
PC-spalten: Vi tittar på De LuxePaintIII och ett nytt telefaxkort
Spectrum-pokat
MSX-spalten
Editor Ulf Selstam
Admin Note Unknown issue month

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer