Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 10 (Dec 1990) front cover
Svenska hemdatornytt red logo
Previous issue Volume 1990 No 10      December 1990      Coverdisks unknown! Next issue
Contents from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 10 (Dec 1990) Reviews from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 10 (Dec 1990) Previews from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 10 (Dec 1990) Cheats from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 10 (Dec 1990) Other stuff from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 10 (Dec 1990) Coverdisks from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 10 (Dec 1990) Advertisements from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 10 (Dec 1990)

Pages 64 Price 19.90 SEK
Contents Pages 3
Game Reviews 10 Average 72 %
All Reviews 10 Average 72 %
Cover Story En första titta på Atari TT
Massor av julläsning om hemdatorer
Speltips
Listningar
Tävlingar
Vi har dragit vinnarna!
Vem vann en Sega Megadrive?
Editor Ulf Selstam
Note Issue date: 6 Dec-14 Jan

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer