Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 8 (Oct 1990) front cover
Svenska hemdatornytt red logo
Previous issue Volume 1990 No 8      October 1990       Next issue
Contents from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 8 (Oct 1990) Reviews from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 8 (Oct 1990) Previews from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 8 (Oct 1990) Cheats from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 8 (Oct 1990) Other stuff from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 8 (Oct 1990) Coverdisks from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 8 (Oct 1990) Advertisements from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 8 (Oct 1990)

Pages 64 Price 19.90 SEK
Contents Pages 3
Game Reviews 8 Average 75 %
All Reviews 8 Average 75 %
Cover Story Hela lösningen till Leisure Suit Larry 3
Senaste nytt från CES: Nyheter från England
Amiga: Skriva spel, vad behövs, Tester: Quartet, Publishing Master, Messydos, Userport() Frågor och svar
Atari ST: ATARI-NJOS, Tester: Adimens, Maskinkodsskolan del 11, Arbete och fritid på 1040, 8-bitars: Listning
Commodore 64: Frågor & svar, Månadens listning: Stjärnscroll, Månadens PD-disk, Datadoktorn
PC MSX Spectrum: PC-Spalten: Mer om Windows 3, Brev Listning, Spectrum-Pokat, MSX-Spalten
Editor Ulf Selstam
Note Issude date: 18 Oct - 8 Nov

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer