Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Svenska Hemdatornytt Vol 1993 No 4 (Apr 1993) front cover
Svenska Hemdatornytt gradient
Previous issue Volume 1993 No 4      April 1993      Coverdisks unknown! Next issue
Contents from Svenska Hemdatornytt Vol 1993 No 4 (Apr 1993) Reviews from Svenska Hemdatornytt Vol 1993 No 4 (Apr 1993) Previews from Svenska Hemdatornytt Vol 1993 No 4 (Apr 1993) Cheats from Svenska Hemdatornytt Vol 1993 No 4 (Apr 1993) Other stuff from Svenska Hemdatornytt Vol 1993 No 4 (Apr 1993) Coverdisks from Svenska Hemdatornytt Vol 1993 No 4 (Apr 1993) Advertisements from Svenska Hemdatornytt Vol 1993 No 4 (Apr 1993)

Pages 52 Price 19.90 SEK
Contents Pages 3
Game Reviews 21 Average 79 %
All Reviews 21 Average 79 %
Cover Story Vi testar Ataris nya dator: Falcon 030
Nya joysticks för PC: Flightstick & Thrustmaster
Demos för PC, Atari ST & Amiga
Massor av speltester i Arkadrevyn
Läs om månadens Diskett för PC, MacIntosh, Atari ST & Amiga
Editor Ulf Selstam
Note Issue date: 29 apr - 27 may

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer