Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 3 (Mar 1990) front cover
Svenska hemdatornytt red logo
Previous issue Volume 1990 No 3      March 1990      Coverdisks unknown! Next issue
Contents from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 3 (Mar 1990) Reviews from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 3 (Mar 1990) Previews from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 3 (Mar 1990) Cheats from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 3 (Mar 1990) Other stuff from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 3 (Mar 1990) Coverdisks from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 3 (Mar 1990) Advertisements from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 3 (Mar 1990)

Pages 80 Price 19.90 SEK
Contents Pages 4-5
Game Reviews 16 Average 68 %
All Reviews 16 Average 68 %
Cover Story COMMODORE 64
Historien om Light
Är demos olagliga?
Frågor coh svar
PD-program till 64:an
Månadens listning

AMIGA
Massor om DTP med tester av bl a: Pagesetter, Publishing Partner, Professional Page samt Prowrite 2.5
Maskinkodsskolan
Amiga Userport()
CLI-skolan, del 7
Månadens listning

ATARI ST
Svenska Atari Klubben, SAK
Brevhörnet
Test av Dynacadd, PC- och Macemulatorer samt Kempston Datascan
Resursskolan
PC, MSX, SPECTRUM
Tips, brev, listningar mm

Månadens spel: TURRICAN
Recension på sid 24-25

Övriga spelrecensioner:
Black Tiger
Blaseroids
Dragon Wars
Cartooners
E-Motion
Fire!
Hunter Killer
John Madden Football
Lost Dutchman Mine
Maze Mania
Overlander
Rainbow Island
Sentinel Worlds
Sideshow
Soldier 2000
Space Harrier
Starflight 2
The Plague
Editor Ulf Selstam
Admin Note Unknown issue date/month

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer