Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 7 (Aug 1992) front cover
Svenska Hemdatornytt gradient
Previous issue Volume 1992 No 7      August 1992      Coverdisks unknown! Next issue
Contents from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 7 (Aug 1992) Reviews from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 7 (Aug 1992) Previews from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 7 (Aug 1992) Cheats from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 7 (Aug 1992) Other stuff from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 7 (Aug 1992) Coverdisks from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 7 (Aug 1992) Advertisements from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 7 (Aug 1992)

Pages 50 Price 19.90 SEK
Contents Pages 3
Game Reviews 14 Average 79 %
All Reviews 14 Average 79 %
Cover Story Rymdäventyret Epic från Ocean
Aquaventura från Psygnosis
Andra speltester i detta nr: G-loc, Striker, The Addams Family, Microsoft Flight Simulator, Myth och Warriors of Releyne
PC: Massor av brev&tips
Macintosh: Brev, Knep & Knåp samt Systemskolan, del V. Vi tittar på Tune-Up.
Amiga: Bygg en interrupt-knapp till din dator
Atari ST: Vi tittat på musikprogrammet Sound Tools
Editor Ulf Selstam
Admin Note Issue date: 20 Aug - 17 Sep

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer