Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Datormagazin Vol 1991 No 17 (Oct 1991) front cover
Dator C64/128/Amiga
Previous issue Volume 1991 No 17      October 1991      Coverdisks unknown! Next issue
Contents from Datormagazin Vol 1991 No 17 (Oct 1991) Reviews from Datormagazin Vol 1991 No 17 (Oct 1991) Previews from Datormagazin Vol 1991 No 17 (Oct 1991) Cheats from Datormagazin Vol 1991 No 17 (Oct 1991) Other stuff from Datormagazin Vol 1991 No 17 (Oct 1991) Coverdisks from Datormagazin Vol 1991 No 17 (Oct 1991) Advertisements from Datormagazin Vol 1991 No 17 (Oct 1991)

Pages 80 Price 18.90 SEK
Contents Pages 4,55
Game Reviews 8 Average 72 %
All Reviews 8 Average 72 %
Cover Story Stor musöversikt
Mordjakt på kryssare: Inspektör Raol Dusentier leder mördarjakt i spelet Cruise for a Corpse.
Barnen stoppades på spelmässa
Sjukaste skärmskämten
C-kompilatorn alla har råd med
Diamantbok: nytt bokföringsprogram till Amigan
A-Fakt: faktureringsprogram till Amigan
Commodores VD i exklusiv intervju
Ny hackerdiskett för C64
Turbotext: Editorn för Amiga-programmeraren
Workbench 2.0 ute nu!
Editor Christer Rindeblad
Note Issue date: 10-23 Oct

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer