Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Datormagazin Vol 1990 No 18 (Nov 1990) front cover
Dator C64/128/Amiga
Previous issue Volume 1990 No 18      November 1990       Next issue
Contents from Datormagazin Vol 1990 No 18 (Nov 1990) Reviews from Datormagazin Vol 1990 No 18 (Nov 1990) Previews from Datormagazin Vol 1990 No 18 (Nov 1990) Cheats from Datormagazin Vol 1990 No 18 (Nov 1990) Other stuff from Datormagazin Vol 1990 No 18 (Nov 1990) Coverdisks from Datormagazin Vol 1990 No 18 (Nov 1990) Advertisements from Datormagazin Vol 1990 No 18 (Nov 1990)

Pages 88 Price 17.90 SEK
Contents Pages 4
Game Reviews 14 Average 67 %
All Reviews 14 Average 67 %
Cover Story Seriestart: AMOS-skolan
Styr Amigan med din röst
Stor flygspecial
Vår pilot har testat 11 olika flygsimulatorer
Bra kalkylprogram för 64-användare
Tävla och vinn Buck Rogers-rollspel
Editor Christer Rindeblad
Note Issue date: 22 November-5 December

Contents Page Scans

004

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer