Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Datormagazin Vol 1992 No 12 (Jul 1992) front cover
Dator 3D
Previous issue Volume 1992 No 12      July 1992       Next issue
Contents from Datormagazin Vol 1992 No 12 (Jul 1992) Reviews from Datormagazin Vol 1992 No 12 (Jul 1992) Previews from Datormagazin Vol 1992 No 12 (Jul 1992) Cheats from Datormagazin Vol 1992 No 12 (Jul 1992) Other stuff from Datormagazin Vol 1992 No 12 (Jul 1992) Coverdisks from Datormagazin Vol 1992 No 12 (Jul 1992) Advertisements from Datormagazin Vol 1992 No 12 (Jul 1992)

Pages 80 Price 19.90 SEK
Contents Pages 4,47
Game Reviews 11 Average 73 %
All Reviews 11 Average 73 %
Cover Story Dataspelet Links: Golf när det är som bäst!
Imagine 2.0: Mästare på raytracing
Gasen i botten i nytt superspel
Tema dataregister: Superbase eller Infofile?
Två sidor boktips för sommaren
Här hittar du alla fusk till dina dataspel...
Editor Christer Rindeblad
Note Issue date: 16 July-13 Aug

Contents Page Scans

004

047

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer