Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Svenska Hemdatornytt Vol 1989 No 7 (Oct 1989) front cover
Svenska hemdatornytt red logo
Previous issue Volume 1989 No 7      October 1989      Coverdisks unknown! Next issue
Contents from Svenska Hemdatornytt Vol 1989 No 7 (Oct 1989) Reviews from Svenska Hemdatornytt Vol 1989 No 7 (Oct 1989) Previews from Svenska Hemdatornytt Vol 1989 No 7 (Oct 1989) Cheats from Svenska Hemdatornytt Vol 1989 No 7 (Oct 1989) Other stuff from Svenska Hemdatornytt Vol 1989 No 7 (Oct 1989) Coverdisks from Svenska Hemdatornytt Vol 1989 No 7 (Oct 1989) Advertisements from Svenska Hemdatornytt Vol 1989 No 7 (Oct 1989)

Pages 64 Price 19.90 SEK
Contents Pages 3
Game Reviews 4 Average 75 %
All Reviews 4 Average 75 %
Cover Story Amigazinet: En hel sektion för dig som har en Amiga, sid 27-38
Commodore 64: En egen sektion för C64, sid 44-45
Stort mässnummer!
Düsseldorfmässan, sid 9-11
Personal Computer Show, sid 12-19
Samt, som vanligt, fasta sidor för: PC, Spectrum, Atari och MSX
Editor Ulf Selstam
Admin Note Unknown issue date

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer