Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 2 (Feb 1991) front cover
Svenska hemdatornytt red logo
Previous issue Volume 1991 No 2      February 1991      Coverdisks unknown! Next issue
Contents from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 2 (Feb 1991) Reviews from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 2 (Feb 1991) Previews from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 2 (Feb 1991) Cheats from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 2 (Feb 1991) Other stuff from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 2 (Feb 1991) Coverdisks from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 2 (Feb 1991) Advertisements from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 2 (Feb 1991)

Pages 64 Price 18.90 SEK
Contents Pages 3
Game Reviews 10 Average 70 %
All Reviews 10 Average 70 %
Cover Story Massor av spelfusk i "Bakdörren"
Spellösningar till Loom och Leisure Larry 1
Hemdatortidningen för alla märken: Atari ST, Amiga, C-64, PC, Macintosh, MSX, Spectrum.
Massor av god läsning för alla hemdatorintresserade
Speltester i detta nummer: Battlestorm, Chase HQII, NARC, Nightshift, Obitus, Prince of Persia, RobocopII, SWIV, Team Yankee, Total Recall m.fl.
Editor Ulf Selstam
Note Issue date: 21 Feb - 21 Mar

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer