Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 1 (Feb 1990) front cover
Svenska hemdatornytt red logo
Previous issue Volume 1990 No 1      February 1990       Next issue
Contents from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 1 (Feb 1990) Reviews from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 1 (Feb 1990) Previews from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 1 (Feb 1990) Cheats from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 1 (Feb 1990) Other stuff from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 1 (Feb 1990) Coverdisks from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 1 (Feb 1990) Advertisements from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 1 (Feb 1990)

Pages 64 Price 19.90 SEK
Contents Pages 3
Application Reviews 1 Average 68 %
Game Reviews 11 Average 68 %
All Reviews 12 Average 68 %
Cover Story Commodore 64: Årets demogrupp, Frågor & svar, Gör egna video-intros, Lisning: En scrollrutin, Historien om XAKK
Amiga: Besök på AUGS årsmöte, Recension: TV*SHOW, Henriks Hörna, CLI-skolan del 5, PD-hörnan, Vi testar Wico Trackball, ARP-ett alternativ?
Atari ST: Läsarfrågor, Få fram alla färgerna på STE:n, Svenska Atariklubben, Listing: ATTLE-tid (GFA=, Resursskolan del 3
PC: PC-Spalten
Spectrum: Spectrumpokat med Plock och tips, Ladda och spara kodblock
MSX: MSX-spalten med tips, listningar och brev
Spelrecensioner:
Battle Squadron
Bomb Jack II
Darius+
Galaxy Force
Retrograde
S.E.U.C.K.
Sim City
Strorm Warrior
Snare
Swords of Twilight
Turbo Out Run
Dessutom: Nya PrisPressarKupongar
Bildjakten: Var med i vår tävling och vinn ett toppspel för din dator
LYNX: Rapport från Ataris pressvisningar av den nya spelkonsollen
Editor Ulf Selstam
Admin Note Unknown issue date

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer