Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Svenska Hemdatornytt Vol 1994 No 9 (Sep 1994) front cover
Svenska Hemdatornytt gradient 3D
Previous issue Volume 1994 No 9      September 1994      Coverdisks unknown! Next issue
Contents from Svenska Hemdatornytt Vol 1994 No 9 (Sep 1994) Reviews from Svenska Hemdatornytt Vol 1994 No 9 (Sep 1994) Previews from Svenska Hemdatornytt Vol 1994 No 9 (Sep 1994) Cheats from Svenska Hemdatornytt Vol 1994 No 9 (Sep 1994) Other stuff from Svenska Hemdatornytt Vol 1994 No 9 (Sep 1994) Coverdisks from Svenska Hemdatornytt Vol 1994 No 9 (Sep 1994) Advertisements from Svenska Hemdatornytt Vol 1994 No 9 (Sep 1994)

Pages 48 Price 24.50 SEK
Contents Pages 3
Game Reviews 8 Average 82 %
All Reviews 8 Average 82 %
Cover Story Byt hårddisk själv: Inte så svårt som man kan tro
Möt grabbarna hos Apogee, Epic Megagames och ID Software
Gör ditt eget jympaprogram på din PC
Månadens diskett för PC, Macintosh och Atari - massor av program presenteras
Editor Ulf Selstam

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer