Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 8 (Sep 1992) front cover
Svenska Hemdatornytt gradient
Previous issue Volume 1992 No 8      September 1992      Coverdisks unknown! Next issue
Contents from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 8 (Sep 1992) Reviews from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 8 (Sep 1992) Previews from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 8 (Sep 1992) Cheats from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 8 (Sep 1992) Other stuff from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 8 (Sep 1992) Coverdisks from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 8 (Sep 1992) Advertisements from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 8 (Sep 1992)

Pages 52 Price 18.90 SEK
Contents Pages 3
Game Reviews 24 Average 77 %
All Reviews 24 Average 77 %
Cover Story Acorn 3000 - En ulv i fårakläder
Elite 2 - Datorvärldens stora klassiker får snart en uppföljare. Läs om utvecklingsarbetet.
PD - Läs om månadens diskett för PC, Mac, Atari & Amiga
Editor Ulf Selstam
Note Issue date: 17 Sep - 15 Okt

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer