Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 9 (Oct 1992) front cover
Svenska Hemdatornytt gradient
Previous issue Volume 1992 No 9      October 1992      Coverdisks unknown! Next issue
Contents from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 9 (Oct 1992) Reviews from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 9 (Oct 1992) Previews from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 9 (Oct 1992) Cheats from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 9 (Oct 1992) Other stuff from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 9 (Oct 1992) Coverdisks from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 9 (Oct 1992) Advertisements from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 9 (Oct 1992)

Pages 52 Price 18.90 SEK
Contents Pages 3
Game Reviews 19 Average 76 %
All Reviews 19 Average 76 %
Cover Story Om spelen som kommer: Stort mässreportage från ECTS-mässan i London
Om andra generationens ljudkort för PC.
Dessutom: Spelrecensioner, tester, Månadens PD och mycket annat...
Editor Ulf Selstam
Note Issue date: 15 Oct - 12 Nov

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer