Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 3 (Mar 1992) front cover
Svenska Hemdatornytt gradient 1991
Previous issue Volume 1992 No 3      March 1992       Next issue
Contents from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 3 (Mar 1992) Reviews from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 3 (Mar 1992) Previews from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 3 (Mar 1992) Cheats from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 3 (Mar 1992) Other stuff from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 3 (Mar 1992) Coverdisks from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 3 (Mar 1992) Advertisements from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 3 (Mar 1992)

Pages 56 Price 18.90 SEK
Contents Pages 3
Game Reviews 17 Average 82 %
All Reviews 17 Average 82 %
Cover Story Vi testar: Windows 3.1 för PC
Star Trek - Vinn ett spel i vår tävling som du kan läsa mer om på sidan 11.
Fasta sidor för de flesta olika datormärken: C64, Atari ST, Amiga, Macintosh, PC & Spelkonsoller
Editor Ulf Selstam
Note Issue date: 19 Mar - 16 Apr

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer