Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 1 (Jan 1992) front cover
Svenska Hemdatornytt gradient 1991
Previous issue Volume 1992 No 1      January 1992      Coverdisks unknown! Next issue
Contents from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 1 (Jan 1992) Reviews from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 1 (Jan 1992) Previews from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 1 (Jan 1992) Cheats from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 1 (Jan 1992) Other stuff from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 1 (Jan 1992) Coverdisks from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 1 (Jan 1992) Advertisements from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 1 (Jan 1992)

Pages 56 Price 18.90 SEK
Contents Pages 3
Game Reviews 18 Average 85 %
All Reviews 18 Average 85 %
Cover Story Tävling! Tio datorprogram i potten i vår tävling: "BILDJAKTEN"
Leander: Recension av Psygnosis senaste spel för Amiga
Editor Ulf Selstam
Note Issue date: 23 Jan - 20 Feb

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer