Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 9 (Nov 1991) front cover
Svenska Hemdatornytt gradient 1991
Previous issue Volume 1991 No 9      November 1991      Coverdisks unknown! Next issue
Contents from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 9 (Nov 1991) Reviews from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 9 (Nov 1991) Previews from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 9 (Nov 1991) Cheats from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 9 (Nov 1991) Other stuff from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 9 (Nov 1991) Coverdisks from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 9 (Nov 1991) Advertisements from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 9 (Nov 1991)

Pages 56 Price 18.90 SEK
Contents Pages 5
Game Reviews 13 Average 80 %
All Reviews 13 Average 80 %
Cover Story Bitmapparnas senaste: Chaos Engine är under utveckling. Läs om spelet på sid: 20
Fasta sidor för: Atari, Amiga, PC, Macintosh, konsoller
PD-Program: Vi presenterar PD-program på "Månadens Diskett" för Atari ST, Amiga, PC och Max.
Tävling: Vinn en Amigaversion av AD&D-spelet: Shadow Sorceror
Editor Ulf Selstam
Note Issue date: 14 Nov - 12 Dec

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer