Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 8 (Oct 1991) front cover
Svenska Hemdatornytt gradient 1991
Previous issue Volume 1991 No 8      October 1991      Coverdisks unknown! Next issue
Contents from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 8 (Oct 1991) Reviews from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 8 (Oct 1991) Previews from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 8 (Oct 1991) Cheats from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 8 (Oct 1991) Other stuff from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 8 (Oct 1991) Coverdisks from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 8 (Oct 1991) Advertisements from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 8 (Oct 1991)

Pages 56 Price 18.90 SEK
Contents Pages 3
Game Reviews 12 Average 84 %
All Reviews 12 Average 84 %
Cover Story Stort reportage från ECES-Mässan: Massor av nyheter från de Engelska programvaruhusen
Terminalprogam och deras funktioner: Lär dig mer om hur man modemar
Fasta sidor för: Atari, Amiga, Pc, MacIntosh, Konsoller
Monkey Island: Den kompletta lösningen
PD-program: Vi presenterar PD-program på "Månadens Diskett" för Atari ST, Amiga, PC och Mac.
Vinnare i vår Game-Gear tävling
Editor Ulf Selstam
Note Issue date: 17 oct - 14 nov

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer