Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 7 (Sep 1991) front cover
Svenska Hemdatornytt gradient 1991
Previous issue Volume 1991 No 7      September 1991      Coverdisks unknown! Next issue
Contents from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 7 (Sep 1991) Reviews from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 7 (Sep 1991) Previews from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 7 (Sep 1991) Cheats from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 7 (Sep 1991) Other stuff from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 7 (Sep 1991) Coverdisks from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 7 (Sep 1991) Advertisements from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 7 (Sep 1991)

Pages 56 Price 18.90 SEK
Contents Pages 3
Game Reviews 11 Average 76 %
All Reviews 11 Average 76 %
Cover Story Atari ST: Frågor & svar. Demo nytt. Vi tittar på Mark Williams C
Commodore: C64 in Toto. Amigazinet
IBM PC: Specialsidor för dig som har en PC
Macintosh: Om och för Macintosh med bl.a. presentation av Månadens Diskett.
Spelkonsoller: Sidor för ägare och användare av Sega & Nintendo
Recensioner: Infiltrator, Eye of the Beholder, Shadow Dancer, MERCS, Virtual Worlds, F15 Strike Eagle, Challenge Golf, Sand of Fire, Armour Alley, Castles, Timequest, Sarakon, Ultima VI m.fl.
Lösningen till Sierraspelet: Kings Quest IV
Riskerar du att hamn i datorträsket? En skrämmande rapport från SHN:s utsände
Editor Ulf Selstam
Note Issue date: 19 Sep - 17 Oct

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer