Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 1 (Jan 1991) front cover
Svenska hemdatornytt red logo
Previous issue Volume 1991 No 1      January 1991      Coverdisks unknown! Next issue
Contents from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 1 (Jan 1991) Reviews from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 1 (Jan 1991) Previews from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 1 (Jan 1991) Cheats from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 1 (Jan 1991) Other stuff from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 1 (Jan 1991) Coverdisks from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 1 (Jan 1991) Advertisements from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 1 (Jan 1991)

Pages 64 Price 18. 90 SEK
Contents Pages 3
Game Reviews 13 Average 76 %
All Reviews 13 Average 76 %
Cover Story Amiga:
Henriks Hörna
USERPORT() Frågor och svar
TESTER: excellence! 2.0, Roctex RF 302C, drive
PD-hörnan
Atari ST:
ATARI-NJOS
ATARI TT-en subjektiv titt
Från Pagina: Atari ST/STE Hårdfakta
Svenska AtariKlubben
Audio Sculpture
Commodore 64:
Frågor & Svar
Månadens listning: Full Kontroll
PC MSX Spectrum:
PC-spalten: Om virus, månadens BBS och Trackballs
Spectrum-Pokat
MSX-Spalten
Nu startar vi med: Konsollidérat. En egen sektion om och för spelkonsoller
Att tämja en Amiga 3000: Vi ar en titt på den nya Amiga-modellen
Editor Ulf Selstam
Note Issue date: 24 Jan - 21 Feb

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer