Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Svenska Hemdatornytt Vol 1993 No 12 (Dec 1993) front cover
Svenska Hemdatornytt gradient 3D
Previous issue Volume 1993 No 12      December 1993      Coverdisks unknown! Next issue
Contents from Svenska Hemdatornytt Vol 1993 No 12 (Dec 1993) Reviews from Svenska Hemdatornytt Vol 1993 No 12 (Dec 1993) Previews from Svenska Hemdatornytt Vol 1993 No 12 (Dec 1993) Cheats from Svenska Hemdatornytt Vol 1993 No 12 (Dec 1993) Other stuff from Svenska Hemdatornytt Vol 1993 No 12 (Dec 1993) Coverdisks from Svenska Hemdatornytt Vol 1993 No 12 (Dec 1993) Advertisements from Svenska Hemdatornytt Vol 1993 No 12 (Dec 1993)

Pages 48 Price 22.90 SEK
Contents Pages 3
Game Reviews 8 Average 76 %
All Reviews 8 Average 76 %
Cover Story Derek intervjuar Al Humrich. Ämne: Virtuell Verklighet
Sätt ihop din dator själv - Seriestart i detta nummer
Johan & Derek testar spelen: Beneath a Steel Sky, Zool, Haunting, Combat Air Patrol, Wiz'n Liz, Microcosm, Dynablaster m.fl.
Vi testar Works för Atari...och programmen: HiJaak Pro för Windows samt Photofinish för PC
Läs om Månadens diskett flr PC, Macintosh, Atari ST & Amiga
Editor Ulf Selstam
Admin Note Unknown issue date

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer