Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 6 (Aug 1990) front cover
Svenska hemdatornytt red logo
Previous issue Volume 1990 No 6      August 1990      Coverdisks unknown! Next issue
Contents from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 6 (Aug 1990) Reviews from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 6 (Aug 1990) Previews from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 6 (Aug 1990) Cheats from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 6 (Aug 1990) Other stuff from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 6 (Aug 1990) Coverdisks from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 6 (Aug 1990) Advertisements from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 6 (Aug 1990)

Pages 64 Price 19.90 SEK
Contents Pages 3
Game Reviews 11 Average 75 %
All Reviews 11 Average 75 %
Cover Story Nu är den här: Sam Coupe
Vi har testat: Sega Megadrive
Massor av listningar, tips, tester & spelrecensioner för din hemdator
Amiga:
USERPORT(), frågor och svar
Tester: AMOS, Nordic Power, Action Replay, Mac2Dos, Protext 4.
Månadens listning
Delta User Group

Atari ST:
Tester: Atari ST handboken, Nic Base, Mössens kring
STOS- och GFA-sidor
Maskinkodsskolan del 10

Commodore 64:
Frågor & Svar
Månadens listning: "Raster Designer"
Månadens PD-disk
Bygg en Autofire
Editor Ulf Selstam
Note Issue date: 16 aug - 27 sep

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer