Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 2 (Mar 1990) front cover
Svenska hemdatornytt red logo
Previous issue Volume 1990 No 2      March 1990      Coverdisks unknown! Next issue
Contents from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 2 (Mar 1990) Reviews from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 2 (Mar 1990) Previews from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 2 (Mar 1990) Cheats from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 2 (Mar 1990) Other stuff from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 2 (Mar 1990) Coverdisks from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 2 (Mar 1990) Advertisements from Svenska Hemdatornytt Vol 1990 No 2 (Mar 1990)

Pages 64 Price 19.90 SEK
Contents Pages 3
Game Reviews 10 Average 60 %
All Reviews 10 Average 60 %
Cover Story Spelrecensioner:
Beverly Hills Cop
Chess Palyer 2150
Chicago 90
Dyter 07
Fracland
Future Wars
Midwinter
Onslaught
Op. Thunderball
Startrash
Snoopy
The Music Studio 3.0
Tower of Babel
Hitta de gömda rummen i Chaos Strikes Back
Scapeghost: Lösningen till November Graveyard
Fyra nya kuponger tillsammans värda 100:- i detta nummer
Commodore:
Diskfodral- & Demotoppen 89. Historien om Demogruppen: Prestige. Finns det Public Domain-program till 64:an? Månadens listning: Moving Bar
Amiga:
Test: Deluxe VideoIII. Amigan i musikundervisningen. CLI-skolan, del 6. Maskinkodsskolan, del. 7. PD-hörnan. Frågespalt: Amiga Userport()
Atari:
Test: Migraph handscanner. Test: Sound Merlin. Test: Prodata. Brevspalten. Serie: ATARI STEN. STOS- och GFA-sidor samt regelbundna sidor för Spectrum, MSX & PC
Editor Ulf Selstam
Admin Note Unknown issue date

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer