Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Svenska Hemdatornytt Vol 1989 No 9 (Dec 1989) front cover
Svenska hemdatornytt red logo
Previous issue Volume 1989 No 9      December 1989      Coverdisks unknown! Next issue
Contents from Svenska Hemdatornytt Vol 1989 No 9 (Dec 1989) Reviews from Svenska Hemdatornytt Vol 1989 No 9 (Dec 1989) Previews from Svenska Hemdatornytt Vol 1989 No 9 (Dec 1989) Cheats from Svenska Hemdatornytt Vol 1989 No 9 (Dec 1989) Other stuff from Svenska Hemdatornytt Vol 1989 No 9 (Dec 1989) Coverdisks from Svenska Hemdatornytt Vol 1989 No 9 (Dec 1989) Advertisements from Svenska Hemdatornytt Vol 1989 No 9 (Dec 1989)

Pages 80 Price 19.90 SEK
Contents Pages 3
Game Reviews 7 Average 58 %
All Reviews 7 Average 58 %
Cover Story 80 sidor tjockt julnummer!
Tjäna upp till 100:-
Nya PPK-kuponger i detta nr!!
AMIGAzinet
DeskTopVideo Special
Svenska Hemdator Nytt
Tidningen för alla åldrar!
Massor att läsa om och för hemdatorer
Tester, recensioner, listningar och mycket annat.
Editor Ulf Selstam
Admin Note Unknown issue date

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer