Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Datormagazin Vol 1988 No 9 (Jul 1988) front cover
Dator C64/128/Amiga multi coloured
Previous issue Volume 1988 No 9      July 1988       Next issue
Contents from Datormagazin Vol 1988 No 9 (Jul 1988) Reviews from Datormagazin Vol 1988 No 9 (Jul 1988) Previews from Datormagazin Vol 1988 No 9 (Jul 1988) Cheats from Datormagazin Vol 1988 No 9 (Jul 1988) Other stuff from Datormagazin Vol 1988 No 9 (Jul 1988) Coverdisks from Datormagazin Vol 1988 No 9 (Jul 1988) Advertisements from Datormagazin Vol 1988 No 9 (Jul 1988)

Pages 40 Price 14 SEK
Contents Pages 2
Game Reviews 25 Average 45 %
All Reviews 25 Average 45 %
Cover Story Vad har den här brittiske programmeraren i kikaren?
Vad gör svenska försvaret med Amigan?
Vad gjorde Tomas Hübner på detta franska slott?
Vi har svaren på alla frågor
Spine Text Posttidning
Editor Christer Rindeblad
Note Issue date: 21 July

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer