Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 4 (Apr 1992) front cover
Svenska Hemdatornytt gradient 1991
Previous issue Volume 1992 No 4      April 1992      Coverdisks unknown! Next issue
Contents from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 4 (Apr 1992) Reviews from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 4 (Apr 1992) Previews from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 4 (Apr 1992) Cheats from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 4 (Apr 1992) Other stuff from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 4 (Apr 1992) Coverdisks from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 4 (Apr 1992) Advertisements from Svenska Hemdatornytt Vol 1992 No 4 (Apr 1992)

Pages 56 Price 18.90 SEK
Contents Pages 5
Game Reviews 23 Average 82 %
All Reviews 23 Average 82 %
Cover Story Nyheter
Recensioner
Speltips
PD-program
Pinball Dreams: Sidan 8
Elvira II: Elvira är tillbaks! Läs recensionen på sid: 12!
Fasta sidor för de flesta olika datormärken: C64, Atari ST, Amiga, Macintosh, PC & Spelkonsoller
Editor Ulf Selstam
Note Issue date: 16 Apr-14 May

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer