Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Datormagazin Vol 1995 No 9 (Jun 1995) front cover
Dator DMZ
Previous issue Volume 1995 No 9      June 1995      Coverdisks unknown! Next issue
Contents from Datormagazin Vol 1995 No 9 (Jun 1995) Reviews from Datormagazin Vol 1995 No 9 (Jun 1995) Previews from Datormagazin Vol 1995 No 9 (Jun 1995) Cheats from Datormagazin Vol 1995 No 9 (Jun 1995) Other stuff from Datormagazin Vol 1995 No 9 (Jun 1995) Coverdisks from Datormagazin Vol 1995 No 9 (Jun 1995) Advertisements from Datormagazin Vol 1995 No 9 (Jun 1995)

Pages 84 Price 34 SEK
Contents Pages 4-5
Game Reviews 9 Average 57 %
All Reviews 9 Average 57 %
Cover Story Internet - vi visar programmen som tar dig dit
Tyska Escom köper Commodore - Amigan räddad
Discworld - äventyrsspel med magi och humor
Spelen som kommer i höst - vi har listan
4 sidor köp och sälj
Färskaste BBS-listan
Nu startar DMZ:s processorskola - häng med
Editor Peter Kerschbaumer
Note Issue date: 31 May

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer