Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Datormagazin Vol 1995 No 13 (Oct 1995) front cover
Dator DMZ
Previous issue Volume 1995 No 13      October 1995      Coverdisks unknown! Next issue
Contents from Datormagazin Vol 1995 No 13 (Oct 1995) Reviews from Datormagazin Vol 1995 No 13 (Oct 1995) Previews from Datormagazin Vol 1995 No 13 (Oct 1995) Cheats from Datormagazin Vol 1995 No 13 (Oct 1995) Other stuff from Datormagazin Vol 1995 No 13 (Oct 1995) Coverdisks from Datormagazin Vol 1995 No 13 (Oct 1995) Advertisements from Datormagazin Vol 1995 No 13 (Oct 1995)

Pages 84 Price 34 SEK
Contents Pages 4,5
Game Reviews 6 Average 47 %
All Reviews 6 Average 47 %
Cover Story Första delen av Windows 95-skolan
Amigan återlanseras i Sverige
Blås Telia - ring billigt via Internet
Simon the Sorcerer är tillbaka
Vinn komplett OS/2-paket
Compuserve - ett alternativ till Internet
Två sidor köp-och-sälj datorer
Bästa spelfusken
Färskaste BBS-listan - över 200 BBS:er
Rapport från nordens största demoparty
Editor Peter Kerschbaumer

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer