Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Datormagazin Vol 1993 No 22 (Dec 1993) front cover
Dator 3D
Previous issue Volume 1993 No 22      December 1993      Coverdisks unknown! Next issue
Contents from Datormagazin Vol 1993 No 22 (Dec 1993) Reviews from Datormagazin Vol 1993 No 22 (Dec 1993) Previews from Datormagazin Vol 1993 No 22 (Dec 1993) Cheats from Datormagazin Vol 1993 No 22 (Dec 1993) Other stuff from Datormagazin Vol 1993 No 22 (Dec 1993) Coverdisks from Datormagazin Vol 1993 No 22 (Dec 1993) Advertisements from Datormagazin Vol 1993 No 22 (Dec 1993)

Pages 48 Price 20 SEK
Contents Pages 4,5
Game Reviews 17 Average 59 %
All Reviews 17 Average 59 %
Cover Story På köpet: Sveriges bästa speltidning
Mannen som skrev olagliga datorprogram
Multimediautbildning för arbetslösa
Deluxe Music klarar skivan
Tre nya färgskrivare hårdtestas
Editor Christer Rindeblad
Note Issue date: 16 Dec -93 - 5 Jan -94

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer