Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Datormagazin Vol 1994 No 20 (Nov 1994) front cover
Dator 3D
Previous issue Volume 1994 No 20      November 1994      Coverdisks unknown! Next issue
Contents from Datormagazin Vol 1994 No 20 (Nov 1994) Reviews from Datormagazin Vol 1994 No 20 (Nov 1994) Previews from Datormagazin Vol 1994 No 20 (Nov 1994) Cheats from Datormagazin Vol 1994 No 20 (Nov 1994) Other stuff from Datormagazin Vol 1994 No 20 (Nov 1994) Coverdisks from Datormagazin Vol 1994 No 20 (Nov 1994) Advertisements from Datormagazin Vol 1994 No 20 (Nov 1994)

Pages 64 Price 24.50 SEK
Contents Pages 4,5
Game Reviews 3 Average 30 %
Game Reviews 4 Average 50 %
All Reviews 7 Average 41 %
Cover Story Testa dig: Är du av det rätta virket för att progammera?
IT-festivalen: Här visas infobahn för allmänheten
Spelet där brott lönar sig: The Clue!
Programmera med Amiga E
Följ med i Workbench-skolan
Editor Christer Rindeblad
Note Issue date: 9-22 Nov

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer