Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Datormagazin Vol 1994 No 6 (Mar 1994) front cover
Dator 3D
Previous issue Volume 1994 No 6      March 1994      Coverdisks unknown! Next issue
Contents from Datormagazin Vol 1994 No 6 (Mar 1994) Reviews from Datormagazin Vol 1994 No 6 (Mar 1994) Previews from Datormagazin Vol 1994 No 6 (Mar 1994) Cheats from Datormagazin Vol 1994 No 6 (Mar 1994) Other stuff from Datormagazin Vol 1994 No 6 (Mar 1994) Coverdisks from Datormagazin Vol 1994 No 6 (Mar 1994) Advertisements from Datormagazin Vol 1994 No 6 (Mar 1994)

Pages 48 Price 24.50 SEK
Contents Pages 4,5
Game Reviews 14 Average 60 %
All Reviews 14 Average 60 %
Cover Story Sveriges bästa datorspelstidning på köpet
Faxprogram till Amiga
Tips inför begagnatköpet: Gräv fram fynden
Ringde gratis - fick datorn beslagtagen
Tips och tricks i Amiga-DOS
DI:s dagbok - vardagen för grabbarna bakom succéspelen
Editor Christer Rindeblad
Note Issue date: 16-29 Mar

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer