Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Datormagazin Vol 1993 No 11 (Jun 1993) front cover
Dator 3D
Previous issue Volume 1993 No 11      June 1993      Coverdisks unknown! Next issue
Contents from Datormagazin Vol 1993 No 11 (Jun 1993) Reviews from Datormagazin Vol 1993 No 11 (Jun 1993) Previews from Datormagazin Vol 1993 No 11 (Jun 1993) Cheats from Datormagazin Vol 1993 No 11 (Jun 1993) Other stuff from Datormagazin Vol 1993 No 11 (Jun 1993) Coverdisks from Datormagazin Vol 1993 No 11 (Jun 1993) Advertisements from Datormagazin Vol 1993 No 11 (Jun 1993)

Pages 72 Price 20 SEK
Contents Pages 4,47
Game Reviews 6 Average 73 %
Re-release Game Reviews 4 Average 55 %
All Reviews 10 Average 66 %
Cover Story Vi besöker skolan för grafikproffs
Testat: Billigaste PC-kortet till Amiga
Nytt engelskt förslag: Censurera datorspelen!
Så fördubblar du utrymmet på hårddisken
Bygg ett järnvägsimperium i A-train
Editor Christer Rindeblad
Note Issue date: 17 Jun-14 Jul

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer