Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Oberoende Computer Vol 1989 No 3 (Feb 1989) front cover
Oberoende Computer
Previous issue Volume 1989 No 3      February 1989       Next issue
Contents from Oberoende Computer Vol 1989 No 3 (Feb 1989) Reviews from Oberoende Computer Vol 1989 No 3 (Feb 1989) Previews from Oberoende Computer Vol 1989 No 3 (Feb 1989) Cheats from Oberoende Computer Vol 1989 No 3 (Feb 1989) Other stuff from Oberoende Computer Vol 1989 No 3 (Feb 1989) Coverdisks from Oberoende Computer Vol 1989 No 3 (Feb 1989) Advertisements from Oberoende Computer Vol 1989 No 3 (Feb 1989)

Pages 64 Price 27.50SEK
Contents Pages 3
Game Reviews 8 Average 54 %
Re-release Game Reviews 1 Average 70 %
All Reviews 9 Average 56 %
Cover Story COMPuter arrangerar: Europas första spelmässa! Få rabatt på inträdet!
Tester:
4 Desktop Videopaket till Amiga
12 sidor heta spel
Vi ser på: spelens historia
Teknik:
Grafik på 64:an
Amiga Magic
Läsarna korar:
Game of the year 88
Editor Christian Martensen
Note Issue date: 23 February-29 March

Contents Page Scans

003

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer