Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Datormagazin Vol 1995 No 11 (Aug 1995) front cover
Dator DMZ
Previous issue Volume 1995 No 11      August 1995      1 coverdisk Next issue
Contents from Datormagazin Vol 1995 No 11 (Aug 1995) Reviews from Datormagazin Vol 1995 No 11 (Aug 1995) Previews from Datormagazin Vol 1995 No 11 (Aug 1995) Cheats from Datormagazin Vol 1995 No 11 (Aug 1995) Other stuff from Datormagazin Vol 1995 No 11 (Aug 1995) Coverdisks from Datormagazin Vol 1995 No 11 (Aug 1995) Advertisements from Datormagazin Vol 1995 No 11 (Aug 1995)

Pages 84 Price 34 SEK
Contents Pages 4,5
Game Reviews 8 Average 68 %
All Reviews 8 Average 68 %
Cover Story Test av Adobe Photoshop 3.0
Första delen av OS/2-skolan
Skapa konstverk med din Amiga!
Club Dead: MTV's nya cyberpsykadeliska spel
Så får du email att fungera på din Amiga
Tävling! Vinn ett OS/2-paket
Editor Peter Kerschbaumer

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer