Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Datormagazin Vol 1990 No 17 (Nov 1990) front cover
Dator C64/128/Amiga
Previous issue Volume 1990 No 17      November 1990       Next issue
Contents from Datormagazin Vol 1990 No 17 (Nov 1990) Reviews from Datormagazin Vol 1990 No 17 (Nov 1990) Previews from Datormagazin Vol 1990 No 17 (Nov 1990) Cheats from Datormagazin Vol 1990 No 17 (Nov 1990) Other stuff from Datormagazin Vol 1990 No 17 (Nov 1990) Coverdisks from Datormagazin Vol 1990 No 17 (Nov 1990) Advertisements from Datormagazin Vol 1990 No 17 (Nov 1990)

Pages 96 Price 17.90 SEK
Contents Pages 3
Game Reviews 17 Average 65 %
All Reviews 17 Average 65 %
Cover Story Bästa köpet för dig som satsar på Modula-II
Spel i test: Plotting, Blitzkrieg, Gremlin II, Back to the Future II, Paradroid 90, Manix, Kings Bounty, Magic plus många många fler...
Omslagsbilden: James Pond - med rätt att bubbla!
Bäst på desktop publishing: Professional Page eller Publishing Partner
Bluffen när handlarna lurar dig på garantin
Testad: Färgscannern Sharp JX100
Toppspel från Schweiz
Editor Christer Rindeblad
Note Issue date: 8-21 November

Contents Page Scans

003

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer