Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Datormagazin Vol 1992 No 9 (May 1992) front cover
Dator C64/128/Amiga
Previous issue Volume 1992 No 9      May 1992       Next issue
Contents from Datormagazin Vol 1992 No 9 (May 1992) Reviews from Datormagazin Vol 1992 No 9 (May 1992) Previews from Datormagazin Vol 1992 No 9 (May 1992) Cheats from Datormagazin Vol 1992 No 9 (May 1992) Other stuff from Datormagazin Vol 1992 No 9 (May 1992) Coverdisks from Datormagazin Vol 1992 No 9 (May 1992) Advertisements from Datormagazin Vol 1992 No 9 (May 1992)

Pages 72 Price 19.90 SEK
Contents Pages 4
Game Reviews 9 Average 84 %
All Reviews 9 Average 84 %
Cover Story 9 skrivare i stortest!
90% betyg för Black Crypt
Allt om Harpoon: Ett spel för amiraler!
Amiga-92: Snabba klipp på Berlin-mässa
Svensk grupp bakom nya succéspelet Pinball Dream i intervju: "Vi får toppbetyg i hela Europa!"
Lista över årets bästa Amigaspel
Åldersgräns för datorköp
Editor Christer Rindeblad
Note Issue date: 7-26 May

Contents Page Scans

004

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer