Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Datormagazin Vol 1990 No 10 (Jun 1990) front cover
Dator C64/128/Amiga multi coloured
Previous issue Volume 1990 No 10      June 1990       Next issue
Contents from Datormagazin Vol 1990 No 10 (Jun 1990) Reviews from Datormagazin Vol 1990 No 10 (Jun 1990) Previews from Datormagazin Vol 1990 No 10 (Jun 1990) Cheats from Datormagazin Vol 1990 No 10 (Jun 1990) Other stuff from Datormagazin Vol 1990 No 10 (Jun 1990) Coverdisks from Datormagazin Vol 1990 No 10 (Jun 1990) Advertisements from Datormagazin Vol 1990 No 10 (Jun 1990)

Pages 44 Price 16 SEK
Contents Pages 2
Game Reviews 34 Average 61 %
All Reviews 34 Average 61 %
Cover Story Midwinter - junis Screenstar
Välj rätt datorböcker i sommarvärmen
Spelens hemliga meddelanden avslöjade
Vem behöver 68030-kort till Amigan?
Jeff Minters psykedeliska program i test
Pipemania
Är du Sveriges Larry Laffer? Tävla och vinn fina priser
Lyckas du bättre än svenskarna i VM?
Spine Text Posttidning
Editor Christer Rindeblad
Note Issue date: 21 June-18 July

Contents Page Scans

002

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer