Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Datormagazin Vol 1992 No 11 (Jun 1992) front cover
Dator 3D
Previous issue Volume 1992 No 11      June 1992       Next issue
Contents from Datormagazin Vol 1992 No 11 (Jun 1992) Reviews from Datormagazin Vol 1992 No 11 (Jun 1992) Previews from Datormagazin Vol 1992 No 11 (Jun 1992) Cheats from Datormagazin Vol 1992 No 11 (Jun 1992) Other stuff from Datormagazin Vol 1992 No 11 (Jun 1992) Coverdisks from Datormagazin Vol 1992 No 11 (Jun 1992) Advertisements from Datormagazin Vol 1992 No 11 (Jun 1992)

Pages 72 Price 19.90 SEK
Contents Pages 4,47
Game Reviews 11 Average 72 %
All Reviews 11 Average 72 %
Cover Story Space Crusade: Så blir du soldat i imperiets marinkår
Så gjorde vi vår nya logotype med Amigan!
HyperHelpter gör manualen överflödig
3D Construction Kit: Skapa en egen häftig 3D-värld
Telenummer till 100 svenska Amigabaser
Easy AMOS i stor test
Dataspel vi testat: Legend, I Maden Football, Bravo Romeo Delta, Pacific Island, Parasol stars, Steel Empire, The Manager, Covert Action, Space Crusade, Covert Action, Space Crusade, Might & Magic III, Ultima VII
Editor Christer Rindeblad
Note Issue date: 18 June-15 July

Contents Page Scans

004

047

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer