Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Datormagazin Vol 1992 No 20 (Nov 1992) front cover
Dator 3D
Previous issue Volume 1992 No 20      November 1992       Next issue
Contents from Datormagazin Vol 1992 No 20 (Nov 1992) Reviews from Datormagazin Vol 1992 No 20 (Nov 1992) Previews from Datormagazin Vol 1992 No 20 (Nov 1992) Cheats from Datormagazin Vol 1992 No 20 (Nov 1992) Other stuff from Datormagazin Vol 1992 No 20 (Nov 1992) Coverdisks from Datormagazin Vol 1992 No 20 (Nov 1992) Advertisements from Datormagazin Vol 1992 No 20 (Nov 1992)

Pages 80 Price 20 SEK
Contents Pages 4,55
Game Reviews 7 Average 62 %
All Reviews 7 Average 62 %
Cover Story 7 spel i test!
Premiär för faxmodem till Amigan
Flyg med rymdfärjan i nytt spel
Texta dina videofilmer med Amigan
Nya Scala bäst på multimedia
Skärmar i Amos...
Nya BBS-listan: Massor med telenummer att ringa
3 sidor spelfusk
Editor Christer Rindeblad
Note Issue date: 19 Nov-3 Dec

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer