Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Datormagazin Vol 1992 No 19 (Nov 1992) front cover
Dator 3D
Previous issue Volume 1992 No 19      November 1992       Next issue
Contents from Datormagazin Vol 1992 No 19 (Nov 1992) Reviews from Datormagazin Vol 1992 No 19 (Nov 1992) Previews from Datormagazin Vol 1992 No 19 (Nov 1992) Cheats from Datormagazin Vol 1992 No 19 (Nov 1992) Other stuff from Datormagazin Vol 1992 No 19 (Nov 1992) Coverdisks from Datormagazin Vol 1992 No 19 (Nov 1992) Advertisements from Datormagazin Vol 1992 No 19 (Nov 1992)

Pages 80 Price 20 SEK
Contents Pages 4,55
Game Reviews 9 Average 75 %
All Reviews 9 Average 75 %
Cover Story Fullt ös på din Amiga: 19 turbokort i jättetest
Bygg en sampler till din Amiga
Färgbilder ur spelet Elite 2
Nya turer i Toycom-affären
Kindwords 3: prisvärd ordbehandlare i repris
Två spel i Amos att knappa in
Världens största Amigamässa lockade över 60.000 besökare
9 spel i test!
Editor Christer Rindeblad
Note Issue date: 5-18 Nov

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer