Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Datormagazin Vol 1992 No 17 (Oct 1992) front cover
Dator 3D
Previous issue Volume 1992 No 17      October 1992       Next issue
Contents from Datormagazin Vol 1992 No 17 (Oct 1992) Reviews from Datormagazin Vol 1992 No 17 (Oct 1992) Previews from Datormagazin Vol 1992 No 17 (Oct 1992) Cheats from Datormagazin Vol 1992 No 17 (Oct 1992) Other stuff from Datormagazin Vol 1992 No 17 (Oct 1992) Coverdisks from Datormagazin Vol 1992 No 17 (Oct 1992) Advertisements from Datormagazin Vol 1992 No 17 (Oct 1992)

Pages 80 Price 19.90 SEK
Contents Pages 4,55
Game Reviews 4 Average 61 %
All Reviews 4 Average 61 %
Cover Story Mannen från månen bakom nytt dataspel - intervju med asronauten Buzz Aldrin från Apollo 11!
Computer Trade Show i London: 123 nya spel från mässan!
Så fixar du datoriserade brudbilder med Amiga och VLAB TV-scanner
Editor Christer Rindeblad
Note Issue date: 8 Oct-21 Oct

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer