Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Datormagazin Vol 1991 No 13 (Aug 1991) front cover
Dator C64/128/Amiga
Previous issue Volume 1991 No 13      August 1991      Coverdisks unknown! Next issue
Contents from Datormagazin Vol 1991 No 13 (Aug 1991) Reviews from Datormagazin Vol 1991 No 13 (Aug 1991) Previews from Datormagazin Vol 1991 No 13 (Aug 1991) Cheats from Datormagazin Vol 1991 No 13 (Aug 1991) Other stuff from Datormagazin Vol 1991 No 13 (Aug 1991) Coverdisks from Datormagazin Vol 1991 No 13 (Aug 1991) Advertisements from Datormagazin Vol 1991 No 13 (Aug 1991)

Pages 80 Price 18.90 SEK
Contents Pages 4,56
Game Reviews 14 Average 70 %
All Reviews 14 Average 70 %
Cover Story CDTV äntligen i Sverige
Så fungerar CDTV
Test av nya CDTV-program
Förvandla din Amiga till CDTV
Vinn en CDTV
14 nya spel i test
Amiga:
Tester: "Hyperbook" "Music Master" "Veta Mer 1" "Prowrite 3.1"
Tema: MIDI-skolan del II
Nya PD-program till Amigan
Tips & Trix för Amigan

C64 & C128:
Lär dig programmera ett dataspel
128-spalten med Anders Reterswärd
Gratisprogram för C64
Läsarnas frågor om C64 & C128
Editor Christer Rindeblad
Note Issue date: 15-28 Aug

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer