Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Datormagazin Vol 1994 No 17 (Sep 1994) front cover
Dator 3D
Previous issue Volume 1994 No 17      September 1994      Coverdisks unknown! Next issue
Contents from Datormagazin Vol 1994 No 17 (Sep 1994) Reviews from Datormagazin Vol 1994 No 17 (Sep 1994) Previews from Datormagazin Vol 1994 No 17 (Sep 1994) Cheats from Datormagazin Vol 1994 No 17 (Sep 1994) Other stuff from Datormagazin Vol 1994 No 17 (Sep 1994) Coverdisks from Datormagazin Vol 1994 No 17 (Sep 1994) Advertisements from Datormagazin Vol 1994 No 17 (Sep 1994)

Pages 64 Price 24.50 SEK
Contents Pages 4,5
Game Reviews 4 Average 40 %
All Reviews 4 Average 40 %
Cover Story Snabba animationer med Caligari
Så ska Amigan räddas
Hopp för Amigan på största spelmässan
Rätt tid för klipp:
Över 400 radannonser på fem späckade sidor
Massor av begagnade Amigor under 2000 kr.
Bäsa råden för beganatköpet, undvik fällorna
Editor Christer Rindeblad
Note Issue date: 28 Sep-11 Oct

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer