Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Svenska Hemdatornytt Vol 1994 No 10 (Oct 1994) front cover
Svenska Hemdatornytt gradient 3D
Previous issue Volume 1994 No 10      October 1994      Coverdisks unknown! Next issue
Contents from Svenska Hemdatornytt Vol 1994 No 10 (Oct 1994) Reviews from Svenska Hemdatornytt Vol 1994 No 10 (Oct 1994) Previews from Svenska Hemdatornytt Vol 1994 No 10 (Oct 1994) Cheats from Svenska Hemdatornytt Vol 1994 No 10 (Oct 1994) Other stuff from Svenska Hemdatornytt Vol 1994 No 10 (Oct 1994) Coverdisks from Svenska Hemdatornytt Vol 1994 No 10 (Oct 1994) Advertisements from Svenska Hemdatornytt Vol 1994 No 10 (Oct 1994)

Pages 48 Price 24.50 SEK
Contents Pages 3
Game Reviews 5 Average 67 %
All Reviews 5 Average 67 %
Cover Story Bättre ljud i din PC
Vi testar ljudkort
Massor av förhanstittar pĺ de nyaste spelen
Exklusiv intervju med Terry Pratchett
Assembly 94 - Finlands första datorfestival
Editor Ulf Selstam
Note Last issue. Changes name to PC Hemma with PC as main focus.

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer