Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Svenska Hemdatornytt Vol 1987 No 8 (Dec 1987) front cover
hemdatorhacking
Previous issue Volume 1987 No 8      December 1987      Coverdisks unknown! Next issue
Contents from Svenska Hemdatornytt Vol 1987 No 8 (Dec 1987) Reviews from Svenska Hemdatornytt Vol 1987 No 8 (Dec 1987) Previews from Svenska Hemdatornytt Vol 1987 No 8 (Dec 1987) Cheats from Svenska Hemdatornytt Vol 1987 No 8 (Dec 1987) Other stuff from Svenska Hemdatornytt Vol 1987 No 8 (Dec 1987) Coverdisks from Svenska Hemdatornytt Vol 1987 No 8 (Dec 1987) Advertisements from Svenska Hemdatornytt Vol 1987 No 8 (Dec 1987)

Pages 64 Price 24.50 SEK
Contents Pages 2-3
Cover Story Den enda svenska tidningen för alla hemdatorer oavsett märke
Flera sidor Atari ST
Massor av speltester
Tips
Pokes
Tävlingar
Listningar
Editor Ulf Selstam
Admin Note Unknown issue date

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer