Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Svenska Hemdatornytt Vol 1993 No 7 (Jul 1993) front cover
Svenska Hemdatornytt gradient
Previous issue Volume 1993 No 7      July 1993      Coverdisks unknown! Next issue
Contents from Svenska Hemdatornytt Vol 1993 No 7 (Jul 1993) Reviews from Svenska Hemdatornytt Vol 1993 No 7 (Jul 1993) Previews from Svenska Hemdatornytt Vol 1993 No 7 (Jul 1993) Cheats from Svenska Hemdatornytt Vol 1993 No 7 (Jul 1993) Other stuff from Svenska Hemdatornytt Vol 1993 No 7 (Jul 1993) Coverdisks from Svenska Hemdatornytt Vol 1993 No 7 (Jul 1993) Advertisements from Svenska Hemdatornytt Vol 1993 No 7 (Jul 1993)

Pages 52 Price 19.90 SEK
Contents Pages 3
Game Reviews 5 Average 82 %
All Reviews 5 Average 82 %
Cover Story PD Special: Allt du behöver veta om Public Domain och Shareware
Vi testar massor av program för: PC, Atari, Mac & Amiga
Vi presenterar: Månadens programdiskett
Massor av adresser och telefonnummer till svenska PD-bibliotek och PD-leverantörer
Editor Ulf Selstam
Note Issue date 22 jul - 19 aug

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer