Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Svenska Hemdatornytt Vol 1993 No 6 (Jun 1993) front cover
Svenska Hemdatornytt gradient
Previous issue Volume 1993 No 6      June 1993      Coverdisks unknown! Next issue
Contents from Svenska Hemdatornytt Vol 1993 No 6 (Jun 1993) Reviews from Svenska Hemdatornytt Vol 1993 No 6 (Jun 1993) Previews from Svenska Hemdatornytt Vol 1993 No 6 (Jun 1993) Cheats from Svenska Hemdatornytt Vol 1993 No 6 (Jun 1993) Other stuff from Svenska Hemdatornytt Vol 1993 No 6 (Jun 1993) Coverdisks from Svenska Hemdatornytt Vol 1993 No 6 (Jun 1993) Advertisements from Svenska Hemdatornytt Vol 1993 No 6 (Jun 1993)

Pages 52 Price 19.90 SEK
Contents Pages 3
Game Reviews 13 Average 77 %
All Reviews 13 Average 77 %
Cover Story Vi testar: Strike Commander
Partyspecial: Vi ger tips om hur man arrangerar ett Demo-party
Vi testar: Advanced Gravis Ultrasound
Läs om månadens diskett för: PC, Atari ST, Amiga & Mac
Editor Ulf Selstam
Note Issue date: 24 Jun - 22 Jul

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer