Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 4 (Apr 1991) front cover
Svenska hemdatornytt red logo
Previous issue Volume 1991 No 4      April 1991       Next issue
Contents from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 4 (Apr 1991) Reviews from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 4 (Apr 1991) Previews from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 4 (Apr 1991) Cheats from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 4 (Apr 1991) Other stuff from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 4 (Apr 1991) Coverdisks from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 4 (Apr 1991) Advertisements from Svenska Hemdatornytt Vol 1991 No 4 (Apr 1991)

Pages 64 Price 18.90 SEK
Game Reviews 6 Average 80 %
All Reviews 6 Average 80 %
Cover Story Hero Quest - Vi jämför brädspelet med datorversionen
Gör snyggare text på din Amoga
Ny C-64 listning: Musikrippare
Neodisk 3 för Atari ST
Unik intervju med: ZZKJ - Mannen bakom Super Monaco GP
Konsollidérat - Hela 4 sidor med Nintendo & Sega
Gör din egen D.Y.S.P
Lär dig att lägga spritar i ramen på din Commodore 64
Editor Ulf Selstam
Admin Note Unknown issue date/month

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer