Amiga Magazine Rack
Search in
All magazines   Amiga Action   Amiga Computing   Amiga Format   Amiga Joker   Amiga Power   CU Amiga   The One   Zzap  

Datormagazin Vol 1989 No 9 (Jun 1989) front cover
Dator C64/128/Amiga multi coloured
Previous issue Volume 1989 No 9      June 1989       Next issue
Contents from Datormagazin Vol 1989 No 9 (Jun 1989) Reviews from Datormagazin Vol 1989 No 9 (Jun 1989) Previews from Datormagazin Vol 1989 No 9 (Jun 1989) Cheats from Datormagazin Vol 1989 No 9 (Jun 1989) Other stuff from Datormagazin Vol 1989 No 9 (Jun 1989) Coverdisks from Datormagazin Vol 1989 No 9 (Jun 1989) Advertisements from Datormagazin Vol 1989 No 9 (Jun 1989)

Pages 40 Price 16 SEK
Contents Pages 2
Game Reviews 16 Average 43 %
All Reviews 16 Average 43 %
Cover Story VISA-bedragarna skriver själva i Datormagazin: "Därför lurade vi kontokorts-företagen"
Dataforskare: Censur ingen lösning
De gjorde The Last Ninja
Mäss-extra: World of Commodore
Helt i färg: Demotävlingen
Spine Text Posttidning
Editor Christer Rindeblad
Note Issue date: 29 June

Website by Codetapper and Galaxy, colour scheme and hosting by RCK of abime.net - Content © 2007 Amiga Magazine Team
Please read the copyright disclaimer